Varaa ilmainen kartoituskäynti kohteellesi! 🏠

Mitsubishi Electric Ecodan omakotitaloon

Ilmavesilämpöpumpun toimintaperiaate

Ulkoilma sisältää valtavan määrän lämpöenergiaa. Ilmavesilämpöpumpun avulla tämä lämpöenergia siirretään tehokkaasti talon lämmitysvesikiertoon ja lämmitetään samalla talon käyttövettä.  Toimintaperiaate Säästöjä lämmityskustannuksiin Ilmavesilämpöpumpun avulla voidaan säästää huomattavasti, kun se asennetaan sähkö- ja öljylämmityksen rinnalle tai niiden korvaajaksi. Säästöjä voidaan tehdä jopa 50% lämmityskustannuksista. Ilmavesilämpöpumppu on myös ympäristöystävällinen valinta.

Mitsubishi Ecodan ilmavesilämpöpumppu

Ilmavesilämpöpumpun mitoitus

Ilmavesilämpöpumpun hankinnan tärkein vaihe on laitteiston oikeanlainen mitoitus. Kun laitteiston mitoitus on tehty oikein, ilmavesilämpöpumppu tuottaa energiatehokkaasti lämpöä ja lämmintä käyttövettä. Tällöin uusi lämmitysjärjestelmä tuottaa myös parhaimmat säästöt lämmitysustannuksiin. Ilmavesilämpöpumpun mitoitukseen vaikuttaa useampi tekijä Asiantuntijan tekemässä ilmavesilämpöpumpun mitoituksessa lähtökohtina toimivat vuotuinen energiakulutus, kohteen huipputehontarve lämmityksessä, sekä lämpimän käyttöveden tuotossa. Ilmavesilämpöpumppu on hyvä mitoittaa kattamaan 100% …

Ilmavesilämpöpumpun mitoitus Lue lisää »

Öljylämmityksestä poistuminen – hyödynnä 4000€ tuki

Ely-keskus myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille avustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avusttusta jaetaan niin kauan, kuin siihen osoitetut määrärahat riittävät. Kenelle avustusta myönnetään? Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että peintalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. …

Öljylämmityksestä poistuminen – hyödynnä 4000€ tuki Lue lisää »